Môn Toán Lớp 5 có 1 số kẹo,mỗi gói 120 viên kẹo thì Đc 45gói.nếu xếp mỗi gói135 viên kẹo thì Đc bao nhiêu gói? Mk Đg cần gấp các Bn Júp Mk nhé.

Question

Môn Toán Lớp 5 có 1 số kẹo,mỗi gói 120 viên kẹo thì Đc 45gói.nếu xếp mỗi gói135 viên kẹo thì Đc bao nhiêu gói?
Mk Đg cần gấp các Bn Júp Mk nhé. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 6 tháng 2022-05-29T07:22:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T07:23:42+00:00

  $\text{Người ta xếp số kẹo là:}$

  $\text{120 × 45 = 5400 (viên kẹo)}$

  $\text{Nếu xếp mỗi gói 135 viên kẹo thì được số gói là:}$

  $\text{5400 : 135 = 40 (gói)}$

                 $\text{Đ/s: 40 gói}$

  0
  2022-05-29T07:24:08+00:00

  Đáp án:

     giải 

   số viên kẹo 45 gói có tất cả là :

        120 x 45= 5400( viên kẹo)

   Số gói để xếp được 135 viên kẹo là :

          5400 : 135 = 40 (gói)

       Đáp số 40 gói

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )