Môn Toán Lớp 5 Có hai hình lập phương, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 486 cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai l

Question

Môn Toán Lớp 5 Có hai hình lập phương, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 486 cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 54 cm2. Hỏi:
a)Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai?
b)Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ hai?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 4 tháng 2022-01-14T00:34:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T00:36:13+00:00

  Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất gấp số lần diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai là :

            486 : 54 = 9 [ lần ]

  Diện tích một mặt của hình lập phương thứ nhất là :

            486 : 6 = 81 [ cm2 ]

  Diện tích một mặt của hình lập phương thứ hai là :

            54 : 6 = 9 [ cm2 ]

   Cạnh của hình lập phương thứ nhất là  9 cm2 [ vì 9 * 9= 81 ]   

  Cạnh của hình lập phương thứ hai là 3 cm2 [ vì 3*3 = 9 ]

  Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp số lần cạnh của hình lập phương thứ hai là :

            9 : 3 = 3 [ lần ]

                       Đ/S : a, 9 lần

                                b, 3 lần

  0
  2022-01-14T00:36:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất gấp diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai số lần là:

  486 : 54 = 9 (lần )

  b, Diện tích một mặt của hình lập phương thứ nhất là:

  486 : 6 = 81 (cm²)

  Vì 81 = 9 x 9 nên cạnh của hình lập phương thứ nhất là 9cm

  Diện tích một mặt của hình lập phương thứ hai là:

  54 : 6 = 9 ( cm²)

  Vì 9 = 3 x 3 nên cạnh của hình lập phương thứ nhất là 3cm

  Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp cạnh của hình lập phương thứ hai số lần là:

  9 : 3 = 3 (lần )

  ĐS: a, 9 lần

         b, 3 lần

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )