Môn Toán Lớp 5 Để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ x

Question

Môn Toán Lớp 5 Để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ xung thêm mấy máy bơm như thế Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 8 tháng 2022-09-01T18:07:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T18:08:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Một máy bơm như thế hút hết nước sau số giờ là:}$

                       $18×5=90$ $\text{(giờ)}$

  $\text{Cần số máy bơm như thế để hút hết số nước trong 10 giờ là:}$

                       $90:10=9$ $\text{(Cái)}$

  $\text{Cần thêm số máy bơm như thế là:}$ 

                       $9-5=4$ $\text{(Cái)}$

  $\text{Đáp số: 4 cái}$

  Học tốt!!!

  0
  2022-09-01T18:08:49+00:00

  Đáp án:

   `4` bơm

  Giải thích các bước giải:

  1 máy bơm như thế hút nước sau số h là:

        `18 × 5 = 90` (h)

  Trong 10 giờ thì phải cần số máy bơm là:

        `90 : 10 = 9` (máy bơm)

  Vậy trong 10 giờ thì cần phải bổ xung thêm số máy bơm như thế là:

          `9 – 5 = 4` (máy bơm)

  Học tốt. Nocopy

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )