Môn Toán Lớp 5 Điền số thích hợp vào chỗ trống 1km = hm, 1 hm= dm ,1km= m ,204m= dm, 184 dm= cm, 4000mm=m, 1800cm= m, 1mm= cm,1dm= m,36 dm= m, 70hm= d

Question

Môn Toán Lớp 5 Điền số thích hợp vào chỗ trống 1km = hm, 1 hm= dm ,1km= m ,204m= dm, 184 dm= cm, 4000mm=m, 1800cm= m, 1mm= cm,1dm= m,36 dm= m, 70hm= dm, 742 km=hm ,950cm=dm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2022-08-23T05:17:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T05:18:26+00:00

  1km = 10 hm

  1hm = 1000 dm

  1 km = 1000 m

  204 m = 2040 dm

  184 dm = 1840 cm

  4000 mm = 4 m

  1800 cm = 18 m

  1mm = 0,1 cm

  1dm = 0,1 m

  36 dm = 3,6 m

  70 hm = 70000 dm

  742 km = 7420 hm

  950 cm = 95 dm.

  0
  2022-08-23T05:18:26+00:00

  Đáp án:

   1km=10hm                1mm=0,1cm
  1hm=1000dm             1dm=0,1m
  1km=1000m                36dm=3,6m
  204m=2040dm           70hm=70000dm
  184dm=1840cm           742km=7420  hm
  4000mm=4m               950cm=95dm       
  1800cm=18m
  Mong các bn nhận xét
  Chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )