Môn Toán Lớp 5 Giải bài giúp mình với (32.15):2-(x+70).14=40 Nhanh nhé mình cần gấp lắm!:’

Question

Môn Toán Lớp 5 Giải bài giúp mình với
(32.15):2-(x+70).14=40
Nhanh nhé mình cần gấp lắm!:’ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 2 ngày 2022-09-23T07:45:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-09-23T07:46:52+00:00

  Đáp án:

   `(32.15):2 – (x + 70).14 = 40`

  `⇔ 480 : 2 – (x + 70) . 14 = 40`

  `⇔ 240 – (x + 70) . 14 = 40`

  `⇔   (x + 70).14          = 240 – 40`

  `⇔   (x + 70) . 14        = 200`

  `⇔      x + 70              = 200 : 14`

  `⇔      x + 70              = 100/7`

  `⇔         x                   = 100/7 – 70`

  `⇒          x                   = -390/7`

  Vậy `x = -390/7`

  0
  2022-09-23T07:47:00+00:00

  ( 32 . 15 ) : 2 – ( x + 70 ) . 14 = 40

       480      : 2 – ( x + 70 ) . 14 = 40

           240       – ( x + 70 ) . 14 = 40

                           ( x + 70 ) . 14 = 240 – 40

                           ( x + 70 ) . 14 = 200

                           ( x + 70 )        = 200 : 14

                             x + 70          = `100/7`

                             x                   = `100/7` – 70

                             x                   = `-390/7`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )