Môn Toán Lớp 5 Giải hộc mik ạ gấp lắm ạ

Question

Môn Toán Lớp 5 Giải hộc mik ạ gấp lắm ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giai-hoc-mik-a-gap-lam-a

in progress 0
Raelynn 4 ngày 2022-05-09T12:24:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T12:26:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài `3`

  `a) (x + 5,42) xx 17 = 142,29`

  `⇒ x + 5,42 = 142,29 : 17`

  `⇒ x + 5,42 = 8,37`

  `⇒ x = 8,37 – 5,42`

  `⇒ x = 2,95`

  `b) x xx 8 + x xx 15 = 653 , 2`

  `⇒ x xx (8 + 15) = 653,2`

  `⇒ x xx 23 = 653,2`

  `⇒ x = 653,2 : 23`

  `⇒ x = 28,4`

 1. Giải thích các bước giải:

  (x+5,42) * 17=142,29

  x+5,42          = 142,29 : 17

  x + 5,42        =    8,37

  x                    =   8,37 – 5,42

  x                    =      2,95

    

  x * 8 + x * 15 = 653,2

  x * ( 8 + 15 )   =   653,2

  x *     23          =    653,2

  x                      =    653,2 : 23

  x                      =  28,4

  chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )