Môn Toán Lớp 5 Giải nhanh giúp mik vs ạ

Question

Môn Toán Lớp 5 Giải nhanh giúp mik vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giai-nhanh-giup-mik-vs-a

in progress 0
Amaya 1 năm 2022-05-07T16:01:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T16:03:01+00:00

  Cách 1:

  Số học sinh giỏi lớp đó có là:

       40:100×40=16(học sinh)

  Số học sinh trung bình lớp đó có là:

       40:100×20=8(học sinh)

  Tổng số học sinh giỏi và học sinh trung bình lớp đó có là:

       16+8=24(học sinh)

  Số học sinh khá lớp đó có là:

       40-24=16(học sinh)

          Đáp số:16 học sinh

  Cách 2:

  Tỉ số phần trăm giữa số học sinh giỏi,học sinh trung bình với cả lớp là:

       40%+20%=60%

  Tỉ số phần trăm giữa số học sinh khá với cả lớp là:

       100%-60%=40%

  Số học sinh khá lớp đó có là:

       40:100×40=16(học sinh)

          Đáp số:16 học sinh

  Xin hay nhất#21kamehameha

  0
  2022-05-07T16:03:31+00:00

  Lời giải chi tiết:

  Cách `1:`

  Lớp đó có số học sinh giỏi là`:`

           `40xx40:100=16` `(`học sinh giỏi`)`

  Lớp đó có số học sinh trung bình là`:`

           `40xx20:100=8` `(`học sinh trung bình`)`

  Lớp đó có số học sinh khá là`:`

           `40-16-8=16` `(`học sinh khá`)`

                    Đáp số`:` `16` học sinh khá`.`

  Cách `2:`

  Số học sinh khá chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là`:`

           `100%-40%-20%=40` `(%)`

  Lớp đó có số học sinh khá là`:`

           `40xx40:100=16` `(`học sinh khá`)`

                    Đáp số`:` `16` học sinh khá`.`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )