Môn Toán Lớp 5 giúp e với ạ test thử trí thông mk nha bé dg cần gấp nữa

Question

Môn Toán Lớp 5 giúp e với ạ
test thử trí thông mk nha
bé dg cần gấp nữa
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-e-voi-a-test-thu-tri-thong-mk-nha-be-dg-can-gap-nua

in progress 0
Eloise 3 tháng 2022-02-23T01:35:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Chị trình bày trong hình.

  Câu 5:

  a) 6m² = $\dfrac{6}{100}$                                                         b) 27cm = $\dfrac{27}{100}$

      31mm²= $\dfrac{31}{100}$                                                       523g = $\dfrac{523}{1000}$

     

  mon-toan-lop-5-giup-e-voi-a-test-thu-tri-thong-mk-nha-be-dg-can-gap-nua

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )