Môn Toán Lớp 5 Giúp em giải hai bài này với ạ cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 5 Giúp em giải hai bài này với ạ cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-em-giai-hai-bai-nay-voi-a-can-gap

in progress 0
Skylar 6 ngày 2022-07-29T10:01:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T10:02:58+00:00

  Bài 3:

  Diện tích đất trồng lúa là:

  7200 x 1/2 = 3600 (ha)

  Diện tích đất trồng ché và cây ăn quả là:

  7200 x 1/3 = 2400 (ha)

  Diện tích trồng hoa là:

  7200 – (3600 + 2400) = 1200 (ha)

  Đáp số: 1200(ha)

  Bài 4:

  Diện tích sàn nhà là:

  8 x 6 = 48 (m² )

  Diện tích viên gạch là:

  4 x 4 = 16 (dm²)

  Đổi: 16 dm² = 0.16m²

  a) Số viên gạch càn để lát căn phòng là:

  48 : 0.16 = 300 (viên)

  b) Số tiền cần dể lát cả căn phòng là:

  120000 X 48 = 5.760.000 ( đồng)

  Đáp số: a) 300 ( viên)

                b) 5.760.000 ( đồng)

  Chúc em học tốt ~~    

   

  0
  2022-07-29T10:02:59+00:00

  3
   Diện tích đất trông lúa là

    7200* 1/2=3600(ha)
  Diện tích trồng trè và cây ăn quả là
   7200*1/3 = 2400(ha)
  diện tích trồng hoa là

  7200-3600-2400=1200(ha)

              Đ/s :1200 ha

              giải              
  diện tích căn phòng là 

      8×6=48(m²)
  diện tích 1 viên gạch men là 

     4×4=16 (dm²)=0,16m²
  a, cần số viên gạch là

  48 : 0,16= 300 (viên)
  300 viên có số m là 48m² nên 

  phải trả số tiền là

  48 ×120000=5760000(đồng)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )