Môn Toán Lớp 5 Giúp em Ko cân giải thích nha Nhanh nha Trong 3 p 60 điểm đos

Question

Môn Toán Lớp 5 Giúp em
Ko cân giải thích nha
Nhanh nha
Trong 3 p
60 điểm đos Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-em-ko-can-giai-thich-nha-nhanh-nha-trong-3-p-60-diem-dos

in progress 0
Jasmine 7 phút 2022-07-29T19:49:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T19:50:57+00:00

  Answer

  $\text{Cách 1:}$

  `{x-6}/45 = 2/10`

  `{x-6}/45 = 1/5`

  `5 . (x – 6) = 1 . 45`

  `5 . (x – 6) = 45`

  `(x – 6) = 45 : 5`

  `x – 6 = 9`

  `x = 9 + 6`

  `x = 15`

  $\text{Vậy}$ `x = 15`

  ___________________

  $\text{Cách 2:}$

  `{x-6}/45 = 2/10`

  `{x-6}/45 = 1/5`

  `{x-6}/45 = 9/45`

  `x – 6 = 9`

  `x = 9 + 6`

  `x = 15`

  $\text{Vậy}$ `x = 15`

   

  0
  2022-07-29T19:51:14+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{x-6}{45}$=$\dfrac{2}{10}$

  => $\dfrac{2(x-6)}{90}$=$\dfrac{2.9}{90}$

  => $2x-12=18$
  => $2x=30$
  => $x=15$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )