Môn Toán Lớp 5 giúp em với ạ bài 1 là rút gọn các phân số thập phân 45/48= bài 2 là viết các phân số sau dưới dạng phân số 58/200

Question

Môn Toán Lớp 5 giúp em với ạ
bài 1 là rút gọn các phân số thập phân
45/48=
bài 2 là viết các phân số sau dưới dạng phân số
58/200 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-em-voi-a-bai-1-la-rut-gon-cac-phan-so-thap-phan-45-48-bai-2-la-viet-cac-phan

in progress 0
Hadley 1 năm 2022-03-22T04:52:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  1
  2022-03-22T04:54:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  $\frac{45}{48}$ =$\frac{45:3}{48:3}$ = $\frac{15}{16}$ 

  Bài 2:

  $\frac{58}{200}$ =$\frac{58:2}{200:2}$ =$\frac{29}{100}$ 

  $\frac{3}{4}$ =$\frac{3×25}{4×25}$ =$\frac{75}{100}$ 

  CHÚC HỌC TỐT!????????‍♀️????????

  CHO MK XIN TRLHN NHA!

   

  0
  2022-03-22T04:54:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  $\dfrac{45}{48}$ $=$ $\dfrac{45 : 3}{48 : 3}$ $=$ $\dfrac{15}{16}$ 

  Bài 2 :

  $\dfrac{58}{200}$ $=$ $\dfrac{58 : 2}{200 : 2}$ $=$ $\dfrac{29}{100}$ 

  $\dfrac{1}{4}$ $=$ $\dfrac{1 × 25}{4 × 25}$ $=$ $\dfrac{25}{100}$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )