Môn Toán Lớp 5 giúp mình với cho ctlhn

Question

Môn Toán Lớp 5 giúp mình với cho ctlhn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-minh-voi-cho-ctlhn

in progress 0
Rose 2 tháng 2022-10-04T03:50:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T03:51:58+00:00

  `a)`

  `Ta  có   : a = 53 × 571 = 53 × ( 531 + 40)`

               `= 531 × 53 + 40 × 53 = 531 × 53 + 4 × 10 × 53`

               `= 531 × 53 + 4 × 530`

  `b = 57 × 531 = (53 + 4) × 531`

                       `= 53 × 531 + 4 × 531`

  `Do  530 < 531`

  `⇒ a < b`

  `b)`

   `a = 25 × 26 × 261`

   `b = 26 × 25 × 251`

  `Do   261 > 251`

  `⇒ a > b`

  0
  2022-10-04T03:52:10+00:00

  Đáp án:

  `a)“A=53xx571`

  `=>A=(57-4)xx571`

  `=>A=57xx571-4xx571`

  `=>A=57xx(531+40)-4xx571`

  `=>A=57xx531+57xx40-4xx571`

  `=>A=57xx531+570xx4-40xx571`

  `=>A=57xx531+4xx(570-571)`

  `=>A=57xx531-4<57xx531=B`

  `=>A<B`

  Vậy `A<B`.

  b, `A=25xx26261`

  `=>A=(26-1)xx26261`

  `=>A=26xx26261-26261`

  `=>A=26xx(25251+1010)-26261`

  `=>A=26xx25251+26xx1010-26261`

  `=>A=26xx25251+26xx1010-26xx1010+1`

  `=>A=26xx25251+1`

  `=>A=26xx25251+1>26xx25251=B`

  `=>A>B`

  Vậy `A>B`.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )