Môn Toán Lớp 5 Giúp mình với mình đang cần gấp :((

Question

Môn Toán Lớp 5 Giúp mình với mình đang cần gấp :(( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-minh-voi-minh-dang-can-gap

in progress 0
Natalia 2 tháng 2022-09-24T18:33:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 giúp mình với mình đang cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 5 giúp mình với mình đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-minh-voi-minh-dang-can-gap

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2022-07-18T03:13:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 giúp mình với, mình đang cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 5 giúp mình với, mình đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-minh-voi-minh-dang-can-gap

in progress 0
Ivy 7 tháng 2022-05-12T13:17:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-12T13:19:21+00:00

  $\text{ @HV }$

  $\text{ Bài 5: }$

  $\text{ Chiều rộng của mảnh vườn là: }$

  $\text{ 117,2 x $\dfrac{3}{8}$ = 43,95 (m) }$

  $\text{ Diện tích mảnh vườn đó là: }$

  $\text{ 117,2 x 43,95 = 5150,94 ($m^{2}$) }$

  $\text{ Đáp số: 5150,94 ($m^{2}$) }$

  0
  2022-05-12T13:19:48+00:00

  Chiều rộng mảnh vườn là: 

       `117,2 × 3/8 = 43,95  (m)`

  Diện tích mảnh vườn là:

       `117,2 × 43,95 = 5150,94` `(`$m^{2}$`)`

                     Đáp số: `5150,94` $m^{2}$

  $\overline{\text{Ta có công thức tính diện tích hình chữ nhật}}$

  `S = a × b`

  `a` là chiều dài của hình chữ nhật, `b` là chiều rộng của hình chữ nhật.

  Cho mik xin hay nhất cho nhóm nhé!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )