Môn Toán Lớp 5 Giúp mình với mọi người

Question

Môn Toán Lớp 5 Giúp mình với mọi người Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-minh-voi-moi-nguoi

in progress 0
Alaia 12 tháng 2022-06-11T12:59:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 Giúp mình với mọi người

Question

Môn Toán Lớp 5 Giúp mình với mọi người Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-minh-voi-moi-nguoi

in progress 0
Ximena 1 năm 2022-05-19T08:49:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-19T08:50:21+00:00

  `text{Đáp án + Giải thích các bước giải :}`

  `text{a) Tỉ số của 3,68 và 16 là : }`

  `text{3,68 : 16 = 23 ( % )}`

  `->` `text{Đáp án : 23% .}`

  `text{b) 72% của 0,8 là :}`

  `0,8` `:` `100` `xx` `text{72 = 56,7 ( % )}`

  `->` `text{Đáp án : 56,7% .}`

  `text{c) Số đó là :}`

  `2,5` `:` `25%` `xx` `text{100 = 10 .}`

  `->` `text{Đáp án : 10 .}`

  `text{@muoiakiramobile}`

  0
  2022-05-19T08:51:08+00:00

  Lời giải :

  a,Tỉ số của 3,68 và 16 là :

  3,68 : 16 × 100 = 23

  b, 72% của 0,8 là :

  0,8 : 100 × 72 = 0,567

  c, Số đó là :

  2,4 : 25 × 100 = 9,6

                         Đ/s : a, 23 

                                  b, 0,567

                                  c, 9,6

   

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )