Môn Toán Lớp 5 Giúp tui ikkkkkkkkkkkkkkkkk

Question

Môn Toán Lớp 5 Giúp tui ikkkkkkkkkkkkkkkkk Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-giup-tui-ikkkkkkkkkkkkkkkkk

in progress 0
Jasmine 26 phút 2023-01-01T11:55:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T11:56:26+00:00

  Đáp án:ta có:  đáy của hình tam giác =4cm

  chiều cao của hình tam giác =3cm

  đáy lớn hình thang =6cm

  đáy bé hình thang =4cm

  chiều cao của hình thang =2 cm

  (cái này bạn không cần ghi nhé,mik ghi để bạn hiểu thôi)

  diện tích hình tam giác là:4*3:2=6(cm²)

  (bạn hãy nhớ lại cách tính dt hình tam giác là:đáy * chiều cao:2

  diện tích hình thang là:(6+4)*2:2=(10cm²)

  (nhớ lại diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy x chiều cao:2)

  diện tích mẫu giấy để làm chiếc thuyền đó là:

  10+6=16(cm²)

  đáp số:16 cm²

  @ara boss ris

  0
  2023-01-01T11:56:44+00:00

  Đầu tiên , ta xét hình tam giác trước :

  + Ta thấy , đáy hình tam giác là `4` ô tương ứng là `1xx4=4` cm

  + Ta nối đỉnh hình tam giác xuống đáy và được `3` ô tương ứng với `1xx3=3` cm.

  Ta xét hình thang :

  + Ta thấy , đáy lớn hình thang là `6` ô tương ứng là `1xx6=6` cm

  + Chiều cao hình thang nối từ đỉnh xuống đáy cà được `2` ô tương ứng với `1xx2 =2` cm

  + Ta thấy , đáy bé hình thang là `4` ô tương ứng là `1xx4=4` cm

  Vậy : Diện tích hình thang là :

    `{(6+4)xx2}/2= 10` ( `cm^2` )

  Diện tích hình tam giác là :

    `{4xx3}/2 = 6` ( `cm^2` )

  Diện tích giấy màu để làm chiếc thuyền trong hình là :

    `10 + 6 = 16` ( `cm^2` )

                Đáp số : `16` `cm^2`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )