Môn Toán Lớp 5 Hai người thợ A và B dự định cùng đào một cái ao trong 25 ngày. Sau khi cùng làm được 5 ngày thì người thợ A bị ốm nên người thợ B phải

Question

Môn Toán Lớp 5 Hai người thợ A và B dự định cùng đào một cái ao trong 25 ngày. Sau khi cùng làm được 5 ngày thì người thợ A bị ốm nên người thợ B phải tiếp tục làm trong 30 ngày nữa mới đào xong cái ao. Hỏi nếu mỗi người thợ làm riêng thì phải đào xong cái ao đó trong bao lâu? Biết rằng mức làm (năng suất) mỗi ngày là như nhau đối với từng người. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 10 tháng 2022-08-12T17:59:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-08-12T18:00:48+00:00

  #KhanhHuyen2006 – Xin câu trả lời hay nhất

  Số công việc sau 5 ngày cả 2 người thợ `A` và `B` làm là :

  `5 : 25 = 1/5` công việc

  Số công việc mà 2 người thợ `A` và `B` làm trong 1 ngày là :

  `1 : 25 = 1/25` công việc

  Số công việc còn lại khi người thợ `A` bị ốm và nghỉ làm là :

  `1 – 1/5 = 4/5` công việc

  Số công việc trong 1 ngày công nhân `B` làm là :

  `4/5 : 30 = 2/75` công việc

  Số công việc trong 1 ngày công nhân `A` làm là :

  `1/25 – 2/75 = 1/75` công việc

  Với mức làm như nhau thì thời gian làm xong công việc của người thợ `A` là :

  `1 : 1/75 = 75` ngày

  Với mức làm như nhau thì thời gian làm xong công việc của người thợ `B` là :

  `1 : 2/75 = 75/2` ngày

  Vậy …

   

  0
  2022-08-12T18:00:58+00:00

  $\begin{array}{l}\text{- Sau 5 ngày cả 2 người làm được số phần công việc là :} \\\quad\rm 5\div25=\dfrac15\,\,(công\,\,việc)\\\text{- Khi công nhân A nghỉ thì số phần công việc còn lại là :}\\\quad\rm1-\dfrac15=\dfrac45\,\,(công \,\,việc)\\\text{- Trong 1 ngày công nhân B làm được :}\\\quad\rm \dfrac45\div30=\dfrac2{75}\,\,(công\,\, việc)\\\text{- Trong 1 ngày cả 2 người làm được là :}\\\quad\rm 1\div25=\dfrac1{25}\,\,(công\,\,việc)\\\text{- Trong 1 ngày công nhân A làm được là :}\\\quad\rm \dfrac1{25}-\dfrac2{75}=\dfrac1{75}\,\,(công\,\,việc)\\\text{- Thời gian để công nhân A làm xong công viêc là :}\\\quad\rm1\div\dfrac1{75}=75\,\,(ngày)\\\text{- Thời gian để công nhân B làm xong công việc là :}\\\quad\rm 1\div\dfrac2{75}=\dfrac{75}2=37,5\,\,(ngày) \\\quad\quad\,\,\text{Đáp số : Công nhân A : 75 ngày}\\\qquad\qquad\qquad\rm Công\,\,nhân\,\,B:37,5\,\,ngày\end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )