Môn Toán Lớp 5 Hai tấm vải dài 124m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? Biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 18m

Question

Môn Toán Lớp 5 Hai tấm vải dài 124m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? Biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 18m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 8 tháng 2022-09-01T13:03:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 hai tấm vải dài 124m hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 18 m

Question

Môn Toán Lớp 5 hai tấm vải dài 124m hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 18 m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-hai-tam-vai-dai-124m-hoi-moi-tam-vai-dai-bao-nhieu-met-biet-rang-tam-vai-thu-nhat

in progress 0
Madeline 1 năm 2022-04-11T19:37:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-11T19:38:39+00:00

  (Dạng toán tổng hiệu)

  Tấm vải thứ nhất dài là:

  ( 124 + 18 ) : 2 = 71 (m)

  Tấm vải thứ hai dài là:

  124 – 71 = 53 (m)

   Đáp số: T1: 71m, T2: 53m

  0
  2022-04-11T19:38:53+00:00

  Tấm vải thứ nhất dài là :

        ( 124 + 18 ) : 2 = 71 ( m )

  Tấm vải thứ hai dài là :

       124 – 71 = 53 ( m )

                  Đáp số :….

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )