Môn Toán Lớp 5 Hai tấm vải dài 125m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? Biết 1/2 tấm vải thứ nhất bằng 1/3 tấm vải thứ hai.

Question

Môn Toán Lớp 5 Hai tấm vải dài 125m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? Biết 1/2 tấm vải thứ nhất bằng 1/3 tấm vải thứ hai. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 48 phút 2022-09-20T09:41:05+00:00 3 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 Hai tấm vải dài 125m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ? Biết 1/2 tấm vải thứ nhất bằng 1/3 tấm vải thứ hai.

Question

Môn Toán Lớp 5 Hai tấm vải dài 125m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ? Biết 1/2 tấm vải thứ nhất bằng 1/3 tấm vải thứ hai. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 2 tháng 2022-07-27T18:44:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-27T18:45:46+00:00

  Độ dài của tấm vải thứ nhất là:

     125 : (2 + 3) x 2 = 50 (m)

  Độ dài của tấm vải thứ hai là:

     125 – 50 = 75 (m)

         Đáp số: Tấm vải thứ nhất: 50 m

                      Tấm vải thứ hai: 75 m

  ~Hocj tốt ~

  0
  2022-07-27T18:46:40+00:00

  Đáp án:Tấm vải thứ 1: 50m

              Tấm vải thứ 2:75m

   

  Giải thích các bước giải: Tấm vải thứ nhất có số m là:

                                         125:(2+3)x2=50(m)

                                        Tấm vải thứ 2 có số m là:

                                         125-50=75(m)  

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )