Môn Toán Lớp 5 Hiện nay mẹ ngọc hơn ngọc 32 tuổi và gấp 5 tuổi ngọc.Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Question

Môn Toán Lớp 5 Hiện nay mẹ ngọc hơn ngọc 32 tuổi và gấp 5 tuổi ngọc.Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 32 phút 2022-07-21T10:56:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:57:59+00:00

  hiệu số phần bằng nhau là:

  5-1=4 phần

  mẹ có số tuổi là :

  32:(5-1)*5=40 tuổi

  ngọc có số tuổi là:

  40-32=8 tuổi

  đáp số:mẹ 40 tuổi

  ngọc 8 tuổi

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-21T10:58:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vẽ sơ đồ: ngọc 1 phần, mẹ 5 phần

  Hiệu số phần: 5 – 1=4 (phần)

  Giá trị 1 phần hay tuổi của Ngọc là 32 : 4=8 (tuổi)

  Tuổi mẹ là 5 x 8=40 (tuổi)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )