Môn Toán Lớp 5 Hình thang vuông ABCD có đáy bé AB = 16 m . Chiều cao AD = 18m : a) Tính diện tích hình tam giác ABC. b) Biết hình tam giác ABC có diện

Question

Môn Toán Lớp 5 Hình thang vuông ABCD có đáy bé AB = 16 m .
Chiều cao AD = 18m :
a) Tính diện tích hình tam giác ABC.
b) Biết hình tam giác ABC có diện tích bằng 2/3 diện tích hình tam giác ADC. Tính độ dài đáy lớn DC của hình thang ABCD.
NHANH VỚI Ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 9 phút 2023-01-01T07:22:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T07:23:33+00:00

  Diện tích $∆ABC$ là:

  `(axxh)/2=(18xx16)/2=144` $(cm^2)$

  Diện tích $∆ADC$ là:

  `144:2/3=216` $(cm^2)$

  Diện tích hình thang `ABCD` là:

  `216+144=360` $(cm^2)$

  Độ dài đáy `DC` là:

  `360xx2:18-16=24` $(cm)$

  Vậy diện tích $∆ABC$ là `144cm^2` và đáy `DC` có độ dài `24cm`.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )