Môn Toán Lớp 5 Học sinh một trường học tiết kiệm giấy. Buổi đầu 25 em làm xong 400 phong bì mất 4 giờ . Hỏi buổi sau 45 em làm 940 phong bì mất bao lâ

Question

Môn Toán Lớp 5 Học sinh một trường học tiết kiệm giấy. Buổi đầu 25 em làm xong 400 phong bì mất 4 giờ . Hỏi buổi sau 45 em làm 940 phong bì mất bao lâu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 4 tháng 2022-08-07T08:38:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T08:39:39+00:00

  Đáp án:

  940 phong bì gấp 400 phong bì số lần là :

  \({\rm{940 : 400 = }}\frac{{47}}{{20}}\) (lần)

  25 em làm xong 940 phong bì mất số giờ là :

  \(4 \times \frac{{47}}{{20}} = \frac{{47}}{5}\left( {gio} \right)\)

  45 em gấp 25 em học sinh số lần là :

  \(45:25 = \frac{9}{5}\) (lần)

  45 em làm xong 940 phong bì mất số giờ là :

  \(\frac{{47}}{5}:\frac{9}{5} = \frac{{47}}{9}\left( {gio} \right)\)

  Đáp số : \(\frac{{47}}{9}\) giờ.

  Giải thích các bước giải:

  – Tìm 25 bạn làm 940 phong bì trong bao nhiêu giờ (tỉ lệ thuận).

  – Tìm 45 bạn làm 940 phong bì trong bao nhiêu giờ (tỉ lệ nghịch).

  0
  2022-08-07T08:40:32+00:00

  Số lần `940` phong bì thì gấp `400` phong bì là:

  `940 : 400 = 2,35` (lần)

  Thời gian để `25` em làm xong `400` phong bì là:

  `4 × 2,35 = 9,4` (giờ)

  Số lần `45` học sinh thì gấp `25` học sinh là:

  `45 : 25 = 1,8` (lần)

  Thời gian để `45` em làm `940` phong bì là:

  `9,4 : 1,8 = 5,22222222222` (giờ) `= 47/9` giờ

  Đáp số: `47/9` giờ

  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!!

  @Drew Mclntyre

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )