Môn Toán Lớp 5 Khi viết thêm vào bên trái số 59 một chữ số và bên phải hai chữ số ta được một số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9. T

Question

Môn Toán Lớp 5 Khi viết thêm vào bên trái số 59 một chữ số và bên phải hai chữ số ta được một số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9. Tìm số có 5 chữ số khác nhau đó.
Giải giúp mình với !!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 7 phút 2023-01-01T08:57:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T08:58:47+00:00

  Gọi số viết thêm bên trái là x, bên phải là ab

  + Số đó chia hết cho 5 thì sẽ có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

  + Số đó chia hết cho 9 thì sẽ có tổng các chữ số chia hết cho 9 mà 2 số đã cho có tổng là 14 ( 5 + 9 ) nên tổng chia hết cho 9 chỉ có thể là 18 ba số còn lại có tổng là 4 ( 18 – 14 = 4 )

  + Tổng x, a, b là 4 nên b sẽ là 0. ( x59a0 )

  + Vì là số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau nên x, a sẽ là 3 và 1.

  `=>` Vậy số cần tìm là 35910.

  *Cho mình câu trả lời hay nhất nhé ! Mình đã cố gắng giải thích chi tiết cho dễ hiểu rồi nha.

   

  0
  2023-01-01T08:59:14+00:00

   Khi viết thêm vào bên trái số 59 một chữ số và bên phải hai chữ số ta được một số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9. Tìm số có 5 chữ số khác nhau đó. 

  Cj nghĩ đáp án = 75960 vì số đó là số có 5 chữ số khác nhau và cũng chia hết cho 5 và 9 nx.

  @ Kina – chan

  # XIN CTLHN CHO NHÓM !!!

  HỌC TỐT~

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )