Môn Toán Lớp 5 LÀm bài 1 và 2 nhanh nha ( có vài phép có dư thì các bạn chia hết nha , lm nhanh – đúng cho 5 sao, 1 tim, và trhn nha > < ) ( lưu ý : l

Question

Môn Toán Lớp 5 LÀm bài 1 và 2 nhanh nha ( có vài phép có dư thì các bạn chia hết nha , lm nhanh – đúng cho 5 sao, 1 tim, và trhn nha > < ) ( lưu ý : làm ra vở ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-lam-bai-1-va-2-nhanh-nha-co-vai-phep-co-du-thi-cac-ban-chia-het-nha-lm-nhanh-dung

in progress 0
Jasmine 2 tuần 2022-05-06T16:47:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T16:49:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-5-lam-bai-1-va-2-nhanh-nha-co-vai-phep-co-du-thi-cac-ban-chia-het-nha-lm-nhanh-dung

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )