Môn Toán Lớp 5 Làm bằng phương pháp giả thiết tạm nhé.

Question

Môn Toán Lớp 5 Làm bằng phương pháp giả thiết tạm nhé. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-lam-bang-phuong-phap-gia-thiet-tam-nhe

in progress 0
Alexandra 28 phút 2022-07-30T13:11:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T13:12:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 8:

  Đổi 23m²=230 000cm2

     Diện tích mỗi viên gạch 20cm là:

                  20×20=400(cm2)

      Diện tích mỗi viên gạch 30cm là:

                  30×30=900(cm2)

      Giả sử tất cả 325 viên gạch đó là loại 20cm thì số diện tích bị thiếu đi là:

                   230 000 – 400 × 325 = 100 000(cm2)

       Số viên gạch cạnh 30cm mà tốp thợ đó đã dùng là:

                   100 000 : ( 900 – 400 ) = 200 (viên gạch)

      Số viên gạch cạnh 20cm mà tốp thợ đó đã dùng là:

                        325 – 200 = 125(viên gạch)

                                        đáp số:125 viên gạch

  bài 9:

  Giả sử tất cả đoạn ống được dùng đều dài 1,2m thì số mét cồng ngầm bị thiếu đi là:

                        36 – 1,2 × 27 = 3,6(m)

      Số ống cống dài 1,5 m mà tốp thợ đó dùng là:

                       3,6 : ( 1,5 – 1,2 ) = 12(ống)

      Số ống cống dài 1,2m mà tốp thợ đó dùng là:

                      27 – 12 = 15(ống)

                                   đáp số:15 ống

  0
  2022-07-30T13:13:14+00:00

  Bài 8: 

     Đổi 23m²=230 000cm²

     Diện tích mỗi viên gạch 20cm là:

                  20×20=400cm²

      Diện tích mỗi viên gạch 30cm là:

                  30×30=900cm²

      Giả sử tất cả 325 viên gạch đó là loại 20cm thì số diện tích bị thiếu đi là:

                   230 000 – 400 × 325 = 100 000 cm²

       Số viên gạch cạnh 30cm mà tốp thợ đó đã dùng là:

                   100 000 : ( 900 – 400 ) = 200 viên gạch

      Số viên gạch cạnh 20cm mà tốp thợ đó đã dùng là:

                        325 – 200 = 125 viên gạch

                                  Đ/s:…………..

  Bài 9: 

      Giả sử tất cả đoạn ống được dùng đều dài 1,2m thì số mét cồng ngầm bị thiếu đi là:

                        36 – 1,2 × 27 = 3,6 m

      Số ống cống dài 1,5 m mà tốp thợ đó dùng là:

                       3,6 : ( 1,5 – 1,2 ) = 12 ống

      Số ống cống dài 1,2m mà tốp thợ đó dùng là:

                      27 – 12 = 15 ống

                            Đ/s:…………….

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )