Môn Toán Lớp 5 Lớp 5A có số học sinh khá nhiều hơn học sinh giỏi là 4 học sinh . Biết số học sinh giỏi bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh khá . Tìm số họ

Question

Môn Toán Lớp 5 Lớp 5A có số học sinh khá nhiều hơn học sinh giỏi là 4 học sinh . Biết số học sinh giỏi bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh khá . Tìm số học sinh khá , số học sinh giỏi của lớp đó? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 4 tháng 2022-08-23T07:11:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T07:12:38+00:00

  Học sinh khá |———|———|———|

  Học sinh giỏi |———|———|  `4`

  Hiệu số phần bằng nhau là :

                `3` – `2` = `1` ( phần )

  Giá trị 1 phần là :

            `4` : `1` = `4` ( học sinh )

  Số học sinh giỏi của lớp đó là :

       `4` x `2` = `8` ( học sinh )

  Số học sinh khá của lớp đó là :

    `4` x `3` = `12` ( học sinh )

  0
  2022-08-23T07:13:28+00:00

  Số học sinh khá nhiều hơn học sinh giỏi là :

  `1- 2/3=1/3`(học sinh)

  Số học sinh giỏi là:

  `4×2=8`(học sinh)

  Số học sinh khá là:

  `4×3=12`(học sinh)

  $D/S:12$ học sinh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )