Môn Toán Lớp 5 Lúc đầu, lớp 5 A có số HS tham gia học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh còn lại của lớp . Sau đó có thêm 1 học sinh được dự thi nên số họ

Question

Môn Toán Lớp 5 Lúc đầu, lớp 5 A có số HS tham gia học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh còn lại của lớp . Sau đó có thêm 1 học sinh được dự thi nên số học sinh được dự thi bằng 1/4 số học sinh còn lại. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh được dự thi học sinh giỏi? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 15 phút 2022-07-29T17:53:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T17:54:31+00:00

  Số HS còn lại lúc đầu là: 1:(1+5)=$\frac{1}{6}$ (số HS cả lớp)

  Số HS còn lại lúc sau là: 1:(1+4)=$\frac{1}{5}$ (số HS cả lớp)

  1 HS ứng với số phần là: $\frac{1}{5}$-$\frac{1}{6}$=$\frac{1}{30}$ (số HS cả lớp)

  Lớp 5A có số HS là: 1:$\frac{1}{30}$=30 (HS)

  Lớp 5A có số HS được dự thi HSG là: 30.$\frac{1}{6}$=5 (HS) (Đây là lúc đầu)

  Còn nếu bạn muốn tính lúc sau thì bạn lấy 30.$\frac{1}{5}$=6 (HS) còn đáp số bạn tự ghi nhé.

  0
  2022-07-29T17:54:58+00:00

  một học sinh tương ứng số phần là :

   1/4 – 1/5 = 1/ 20

  số học sinh lớp 5A là:

  1: 1/20 = 20 học sinh 

  số học sinh đi thi học sinh giỏi là:

  30* 1/5 + 1 = 6 học sinh 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )