Môn Toán Lớp 5 Mình lấy ở quyển Cùng em học Toán lớp 5 Có ai biết làm ko chỉ mình.

Question

Môn Toán Lớp 5 Mình lấy ở quyển Cùng em học Toán lớp 5
Có ai biết làm ko chỉ mình. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-minh-lay-o-quyen-cung-em-hoc-toan-lop-5-co-ai-biet-lam-ko-chi-minh

in progress 0
Natalia 8 tháng 2022-01-13T13:03:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T13:05:26+00:00

  (Chia hình thành 3 hình A, B, C như ảnh)

  Diện tích hình vuông A là: 20,7 x 20,7 = 428,49 (m2)

  Diện tích hình vuông B là: 13,8 x 13,8 = 190,44 (m2)

  Diện tích hình C là: 20,7 x 13,8 = 285,66 (m2)

  Diện tích mảnh vườn là: 428,49 + 190,44 + 285,66 = 904,59 (m2)

  Chu vi mảnh vườn là: (20,7 x 4) + (13,8 x 4) = 138 (m)

  Đáp số: Diện tích: 904,59 m2 ; Chu vi: 138 m

  $\text{@Star}$

  mon-toan-lop-5-minh-lay-o-quyen-cung-em-hoc-toan-lop-5-co-ai-biet-lam-ko-chi-minh

  0
  2022-01-13T13:05:30+00:00

  chu vi là : 13,8*4 +{[ (20,7+13,8) +20,7]}*2 = 165,6 m

   diện tích là : (20,7+13,8)*20,7 + 13,8*13,8 = 904,59 m2

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )