Môn Toán Lớp 5 mk cần gấp tính nhanh 10,25+10,25×8+10,25 0,25×1,25x4x8 xin cảm ơn

Question

Môn Toán Lớp 5 mk cần gấp
tính nhanh
10,25+10,25×8+10,25
0,25×1,25x4x8
xin cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 4 ngày 2022-07-30T09:16:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T09:17:51+00:00

  Đáp án:

  `10,25 + 10,25 \times 8 + 10,25 = 102,5`

  `0,25 \times 1,25 \times 4 \times 8 = 10`

  Giải thích các bước giải:

  `10,25 + 10,25 \times 8 + 10,25`

  `= 10,25 \times 1 + 10,25 \times 8 + 10,25 \times 1`

  `= 10,25 \times (1 + 8 + 1)`

  `= 10,25 \times 10`

  `= 102,5`

  `0,25 \times 1,25 \times 4 \times 8`

  `= (0,25 \times 4) \times (1,25 \times 8)`

  `= 1 \times 10`

  `= 10`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2022-07-30T09:18:20+00:00

  10,25 + 10,25 x 8 + 10,25

  = 10,25 x 1 + 10,25 x 8 + 10,25 x 1

  = 10,25 x ( 1+ 8 + 1 )

  = 10,25 x 10

  = 102,5

  0,25 x 1,25 x 4 x 8 

   = ( 1,25 x 8 ) x ( 0,25 x 4 )

  =    10           x      1

  =    10 

   Chúc bạn học tốt , xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )