Môn Toán Lớp 5 mn giúp em với ạ hơi khó nên 50 điểm bài có thể bqif lớp 67 nhưng em hc lớp 5

Question

Môn Toán Lớp 5 mn giúp em với ạ hơi khó nên 50 điểm bài có thể bqif lớp 67 nhưng em hc lớp 5 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-mn-giup-em-voi-a-hoi-kho-nen-50-diem-bai-co-the-bqif-lop-67-nhung-em-hc-lop-5

in progress 0
Kennedy 3 ngày 2022-05-08T23:17:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T23:19:30+00:00

  `text{Đáp án + Giải thích các bước giải :}`

  `text{1)}`

  `text{12,24 : 20 = 0,612 .}`

  `text{26,5 : 25 = 1,06 .}`

  `text{2)}`

  `text{22,44 : 18 = 1,23 ( dư 0,1 )}`

  `text{3) }`

  `0,1` `xx` `165,5` `-` `65,5` `:` `10`

  `=` `text{165,5 : 10 – 65,5 : 10}`

  `=` `text{( 165,5 – 65,5 ) : 10}`

  `=` `text{100 : 10}`

  `=` `text{10 .}`

  `text{4)}`

  `text{Nếu chuyển dấu phẩy sang phải 1 số thì số đó tăng 10 lần .}`

  `text{5)}`

  `text{Theo bài ra , ta có :}` `x` `text{gấp y 10 lần .}`

  `text{Số}` `x` `text{là :}`

  `text{71,5 : ( 1 + 10 )}` `xx` `10` `=` `65` `.`

  `text{Số y là :}`

  `text{71,5 – 65 = 6,5 .}`

  `text{Đáp số :}` `x` `=` `65` `;` `x` `=` `6,5` `.`

  `text{#muoiakiramobile}`

  0
  2022-05-08T23:19:41+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  1) 12,24:20=0,612

       26,5:25=1,06

  2) 22,44:18=1 ( dư 44 )

  3) 0,1×165,5-65,5:10

  = ( 165,5-65,5 ):10

  = 100:10

  = 10

  4) Nếu chuyển dấu phẩy của 1 số thập phân sang phải1 số thì số đó tăng 10 lần.

  5)                                                                 Giải

                Nếu chuyển dấu phẩy của x sang bên phải 1 chữ số, ta được số đó tăng lên 10 lần, do đó x là 1 phần thì y là 10 phần.

               Tổng số phần bằng nhau là:

                            10+1=11 ( phần )

               X là:

                           71,5:11×1=6,5

              Y là:

                           71,5-6,5=65

              Vậy x bằng 6,5 và y bằng 65.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )