Môn Toán Lớp 5 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80%

Question

Môn Toán Lớp 5 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:
a. Trong bể có bao nhiêu lít nước.
b. Mực nước trong bể cao bao nhiêu mét? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 5 ngày 2022-05-08T15:20:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là:chiều dài 4m,chiều rộng 3m,chiều cao 2,

Question

Môn Toán Lớp 5 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là:chiều dài 4m,chiều rộng 3m,chiều cao 2,5m.Biết rằng 80%thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:
A)Trong bể có bao nhiêu lít nước?
B)mức nước trong bể cao bao nhiêu mét? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-mot-be-nuoc-dang-hinh-hop-chu-nhat-co-cac-kich-thuoc-do-o-trong-long-be-la-chieu

in progress 0
Alaia 2 tháng 2022-03-09T15:03:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là : chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m.Biết rằng 80%

Question

Môn Toán Lớp 5 một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là : chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m.Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước.Hỏi:
a) Trong bể có bao nhiêu lít nước?
b)Mức nước trong bể cao bao nhiêu mét? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 4 tháng 2022-01-26T08:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-26T08:22:32+00:00

  Thể tích của bể nước là: 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

  Thể tích của phần bể có chứa nước là: 30 x 80 : 100 = 24 (m3)

  Số lít nước chứa trong bể là: 24m3 = 24000dm3 = 24000 lít.

  Diện tích đáy của bể là: 4 x 3 = 12 (m3).

  Chiều cao mức nước chứa trong bể là: 24 : 12 = 2 (m).

  Đáp số: a) 24000 lít ; b) 2m.

   

  0
  2022-01-26T08:23:00+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  a)Thể tích của bể nước là:

  `4 xx 3 xx 2,5 = 30 (m^3)`

  Bể đó chứa số lít nước là:

  `30xx80%=24(m^3)= 24000( l)`

  Chiều cao mức nước chứa trong bể là: 

  `2,5xx80%=2(m)`

  `Đ`/`S`: `a) 24000 l `

             `b) 2m`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )