Môn Toán Lớp 5 một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng vận tốc của dòng nước 1,6 km/giờ a, nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ

Question

Môn Toán Lớp 5 một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng vận tốc của dòng nước 1,6 km/giờ
a, nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu km
b,nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 8 tháng 2022-01-13T14:59:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  1
  2022-01-13T15:00:39+00:00

  Đáp án:

  a) $ 30,8$ km

  b) 5 giờ 30 phút.

  Giải thích các bước giải:

  a) Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là: 

  $7,2 + 1,6 = 8,8$ (km/giờ)

  Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là: 

  $7,2 – 1,6 = 5,6$ (km/giờ)

  Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:

  $8,8 \times 3,5 = 30,8$ (km)

  b) Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

  $30,8 : 5,6 = 5,5$ (giờ) = 5 giờ 30 phút.

  Đáp số: a) $30,8$km ; b) 5 giờ 30 phút.

  Cho mình câu trả lời hay nhất nhé chúc bạn học tốt

  0
  2022-01-13T15:01:23+00:00

  Giải

  a) Nếu thuyền xuôi dòng thì sau 3,5 giờ thì đi được là :

  (7,6  +1,2) x 3,5 = 30,8 (km)

  b) Thời gian để đi được quãng đừng như khi xuôi dòng là :

  30,8 : (7,6 – 1,2) = 4,8125 (giờ)

  Đáp số : a) 30,8 km.

                b) 4,8125 giờ.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )