Môn Toán Lớp 5 một cửa hàng có 160kg gạo, trong đó có 35% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu k lô gam gạo nếp?

Question

Môn Toán Lớp 5 một cửa hàng có 160kg gạo, trong đó có 35% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu k lô gam gạo nếp? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 3 tháng 2022-02-22T21:37:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T21:38:44+00:00

  Số gạo tẻ có trong cửa hàng là:

        $160×35:100=56(kg)$

  Số gạo nếp có trong cửa hàng là:

        $160-56=104(kg)$

                    Đáp số: $104$ $kg$

   

  0
  2022-02-22T21:38:52+00:00

  Số gạo nếp tương ứng với:

         100%-35%=65%

  Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:

         160 : 100×65=104 (kg)

               Đáp số: 104 kg gạo nếp.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )