Môn Toán Lớp 5 Một cửa hàng nhân ngày khai trương đã hạ giá 15% giá định bán mọi thứ hàng hóa. Tuy vậy cửa hàng đó vẫn được lãi 29% mỗi loại hàng hóa.

Question

Môn Toán Lớp 5 Một cửa hàng nhân ngày khai trương đã hạ giá 15% giá định bán mọi thứ hàng hóa. Tuy vậy cửa hàng đó vẫn được lãi 29% mỗi loại hàng hóa. Hỏi nếu ko hạ giá thì của hàng được lãi bao nhiêu % ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 3 tháng 2022-02-22T17:58:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T17:59:51+00:00

  Coi giá ban đầu là `100` đồng

  Gía bán sau khi giảm là:

  `100 × (100% – 15%) = 85` (đồng)

  `85` đồng chiếm số `%` là:

  `100% + 29% = 129%`

  Gía vỗn lúc đầu là:

  `85 : 129 × 100 = 65,89` (đồng)

  Nếu không hạ giá thì lãi được là:

  `(100 : 65,89 × 100) – 100% = 51,76%`

  Đáp số: `51,76%`

  0
  2022-02-22T18:00:19+00:00

  Giả sử giá mỗi loại hàng hóa là 100 đồng.

  Sau khi giảm giá 15% thì giá bán chỉ còn:

         100 – 15 = 85 (đồng)

  85 đồng là giá trị của:

        100% + 29% = 129% (giá vốn)

  Giá vốn mỗi loại hàng hóa đó là:

        85 : 129 x 100 = 65,89 (đồng)

  Nếu không hạ giá thì của hàng được lãi số % là:

         100 : 65,89 = 1,5176 = 151,76%

  Cửa hàng được lãi số phần trăm là:

         151,76% – 100% = 51,76%

            Đáp số: 51,76%

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )