Môn Toán Lớp 5 Một cửa hàng sau khi giảm giá 10% thì giá bán một chiếc ti vi là 4 500 000 đồng. Hỏi nếu giảm giá 20% thì giá bán chiếc ti vi đó là bao

Question

Môn Toán Lớp 5 Một cửa hàng sau khi giảm giá 10% thì giá bán một chiếc ti vi là 4 500 000 đồng. Hỏi nếu giảm giá 20% thì giá bán chiếc ti vi đó là bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 7 tháng 2022-08-20T12:49:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T12:51:05+00:00

  Giá bán chiếc tivi ban đầu là:

       $ 4 500 000:(100-10)\times100=5 000 000$ (đồng)

  Nếu giảm giá $20$ % thì giá bán chiếc tivi là:

        $5 000 000:100\times(100-20)=4 000 000$ (đồng)

                    Đáp số: $4 000 000$ đồng

   

  0
  2022-08-20T12:51:19+00:00

  Đáp án:

  $4 000 000$ đồng

  Giải thích các bước giải:

  Chiếc ti vi ban đầu có số tiền là:

  $4 500 000 : (100 – 10)$ x $100 = 5 000 000$ $($đồng$)$

  Nếu giảm $20$% thì giá bán của chiếc ti vi đó là:

  $5 000 000 : 100$ x $(100 – 20) = 4 000 000$ (đồng)

  Đáp số: $4 000 000 đồng$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )