Môn Toán Lớp 5 Một đội trồng cây có 12 người khi trồng được trực 180 cây trong vòng 1 ngày. Hỏi nếu đội đó có 16 người thì đội đó sẽ trồng được bao nh

Question

Môn Toán Lớp 5 Một đội trồng cây có 12 người khi trồng được trực 180 cây trong vòng 1 ngày. Hỏi nếu đội đó có 16 người thì đội đó sẽ trồng được bao nhiêu cây trong vòng 1 ngày biết năng suất của mỗi người trồng được đều như nhau Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 5 tháng 2022-07-03T08:04:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T08:05:40+00:00

  `1` người trong `1` ngày trồng được :

  `180 : 12 = 15` ( cây )

  `16` người trong `1` ngày trồng được :

  `15 xx 16 = 240` ( cây )

                Đáp số : `240` cây

  `#dtkc`

   

  0
  2022-07-03T08:06:07+00:00

  Trong `1` ngày `1` người trồng được số cây là :

  `180:12=15(` cây `)`

  Trong `1` ngày `16` người trồng được số cây là :

  `15xx16=240(` cây `)`

  Đáp số `:240` cây

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )