Môn Toán Lớp 5 Một hình chữ nhật có chu vi 140 cm. Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên c

Question

Môn Toán Lớp 5 Một hình chữ nhật có chu vi 140 cm. Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 2 tháng 2022-03-15T03:25:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-15T03:27:11+00:00

  Đáp án: 1200

  Giải thích các bước giải: Gọi chiều dài hình chữ nhật là a (cm)

  Chiều rộng là:140:2-a=70-a

  Kéo dài chiều rộng ra thêm 1/3 và giữ nguyên chiều dài thì thành hình vuông ta có: a=(70-a).(1+1/3).Giai ra ta được a=40=>Chiều rộng=30.

  Diện tích là:S=40.30=1200(cm ²)

  0
  2022-03-15T03:27:21+00:00

  Gọi chiều dài là a (cm)

  Ta có: Chiều rộng là 140 : 2 – a=70 -a

  kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì trở thành hình vuông ta có:

  a=(70-a) x (1+1/3)=(70-a) x 4 : 3

  3a=(70-a) x 4=280-4a

  7a=280

  a=40

  Chiều rộng là 30 cm

  Diện tích 30 x 40 = 1200m ²

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )