Môn Toán Lớp 5 Một hình thang có đáy lớn 120dm đáy bé bằng 1/3 đáy lớn chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy Tính diện tích hình thang đó

Question

Môn Toán Lớp 5 Một hình thang có đáy lớn 120dm đáy bé bằng 1/3 đáy lớn chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy Tính diện tích hình thang đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 12 tháng 2022-04-08T08:01:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T08:02:47+00:00

  Đáp án:

  $=6400dm^2.$

  Giải thích các bước giải:

  Đáy bé hình thang:

             $120×\frac{1}{3}=40(dm)$

  Chiều cao hình thang:

             $\frac{(120+40)}{2}=80(m)$

  Diện tích hình thang:

             $\frac{(120+40)×80}{2}=6400(dm^2)$

  0
  2022-04-08T08:03:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                                        Bài giải

  Đáy bé là :

  120 : 3 x 1 = 40 ( dm )

  Chiều cao là : 

  ( 120 + 40 ) : 2 = 80 ( dm )

  Diện tích là :

  ( 120 + 40 ) x 80 : 2 = 6400 ( dm2 )

          

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )