Môn Toán Lớp 5 Một hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao của mảnh đất hình tam giác có diện tích 324m2 và có độ dài đáy lớn 18 m.Đáy lớn của thử

Question

Môn Toán Lớp 5 Một hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao của mảnh đất hình tam giác có diện tích 324m2 và có độ dài đáy lớn 18 m.Đáy lớn của thửa ruộng gấp 3 lần đáy bé. đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Tính diện tích hình thang Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 tuần 2022-07-05T02:51:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T02:52:09+00:00

  Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

    $324\times2:18=36$ (m)

  Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

    $36:3=12$ (m)

  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

    $12-5=7$ (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

    $(36+12)\times7:2=168$ $(m^2)$

                              Đáp số: 168 $m^2$

  0
  2022-07-05T02:52:11+00:00

  Chiều cao mảnh đất hình tam giác (hay đáy lớn thửa ruộng hình thang) là:

                $\frac{324×2}{18}$ = 36 (m)

  Đáy bé thửa ruộng hình thang là: 36 : 3 = 12 (m)

  Chiều cao thửa ruộng hình thang là: 12 – 5 = 7 (m)

  Diện tích thửa ruộng hình thang là:

         $\frac{(36+12)×7}{2}$ = 168 (m²)

                                Đ/s: 168m²

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )