Môn Toán Lớp 5 Một hình thang có tổng hai đáy là 78 dm , đáy lớn bằng 7/6 đáy nhỏ , chiều cao bằng 1/2 đáy lớn . Tính diện tích hình thang đó

Question

Môn Toán Lớp 5 Một hình thang có tổng hai đáy là 78 dm , đáy lớn bằng 7/6 đáy nhỏ , chiều cao bằng 1/2 đáy lớn . Tính diện tích hình thang đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-mot-hinh-thang-co-tong-hai-day-la-78-dm-day-lon-bang-7-6-day-nho-chieu-cao-bang-1

in progress 0
Adalynn 11 phút 2022-07-30T11:26:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T11:27:39+00:00

  Đáp án: 819 dm2

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáy lớn : 7 phần:|___|___|___|___|___|___|___|

  Đáy bé  : 6 phần:|___|___|___|___|___|___|

  Giá trị mỗi phần là:

         78 : (7+6)=6(dm)

  đáy lớn là:  6 x 7 = 42 (dm)

  đáy bé là:   6 x 6 = 36 (dm)

  chiều cao hình thang là:

            42 x $\frac{1}{2}$  = 21 (dm)

  diện tích hình thang là:

          (42 + 36) x 21 : 2 = 819 (dm2)

                    Đ/S:               819 dm2.

    ai ngang qua mà thấy bổ ích và hay thì nhớ tick cho mik với nha !!!

  0
  2022-07-30T11:28:08+00:00

  Đáp án:

   819dm²

  Giải thích các bước giải:

   Đáy lớn hình thang là:

  78 : (7 + 6) x 7 = 42 (dm)

  Chiều cao hình thang là:

  42 x 1/2 = 21 (dm)

  Diện tích hình thang là:

  $\frac{78×21}{2}$ = 819 (dm²)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )