Môn Toán Lớp 5 Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3 5 đáy lớn và có chiều cao bằng 23cm. Người ta mở rộng hình thang bằng cách kéo dài đáy bé cho b

Question

Môn Toán Lớp 5 Một hình thang vuông có đáy bé bằng
3
5
đáy lớn và có chiều cao bằng 23cm. Người ta mở rộng hình thang bằng cách kéo dài đáy bé cho bằng đáy lớn để được một hình chữ nhật, sau khi mở rộng diện tích hình thang tăng lên 414
cm
2
. Tìm diện tích hình thang lúc chưa mở rộng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 3 ngày 2022-05-09T12:36:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T12:37:39+00:00

  Đáp án:

  Đáy của hình tam giác vừa mở rộng là:

       207 x 2 : 23 = 18 (cm)

  Đáy lớn hình thang dài là:

       18 : 2525 = 45 (cm)

  Đáy bé hình thang dài là:

       45 x 3535 = 27 (cm)

  Diện tích hình thang lúc chưa mở rộng là:

       (27 + 45) x 23 : 2 = 828 (cm²)

            Đáp số: 828 cm²

   

  0
  2022-05-09T12:38:10+00:00

  Đáy của hình tam giác vừa mở rộng là:

       207 x 2 : 23 = 18 (cm)

  Đáy lớn hình thang dài là:

       18 : 2525 = 45 (cm)

  Đáy bé hình thang dài là:

       45 x 3535 = 27 (cm)

  Diện tích hình thang lúc chưa mở rộng là:

       (27 + 45) x 23 : 2 = 828 (cm²)

            Đáp số: 828 cm²

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )