Môn Toán Lớp 5 Một hồ gặt lúa ở 2 thửa ruộng. Thửa thứ nhất thu được 197 kg thóc. Thửa thú 2 thu được 353 kg thóc. Đem số thóc đso xay xát thành gạo,

Question

Môn Toán Lớp 5 Một hồ gặt lúa ở 2 thửa ruộng. Thửa thứ nhất thu được 197 kg thóc. Thửa thú 2 thu được 353 kg thóc.
Đem số thóc đso xay xát thành gạo, cứ 3 yến thóc xay được 20 kg gạo. Hỏi số thóc thu được ở hai thửa ruộng đó cho bao nhiêu kg gạo ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 32 phút 2022-07-25T21:19:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 Một hồ gặt lúa ở 2 thửa ruộng. Thửa thứ nhất thu được 197 kg thóc. Thửa thú 2 thu được 353 kg thóc. Đem số thóc đso xay xát thành gạo,

Question

Môn Toán Lớp 5 Một hồ gặt lúa ở 2 thửa ruộng. Thửa thứ nhất thu được 197 kg thóc. Thửa thú 2 thu được 353 kg thóc.
Đem số thóc đso xay xát thành gạo, cứ 3 yến thóc xay được 20 kg gạo. Hỏi số thóc thu được ở hai thửa ruộng đó cho bao nhiêu kg gạo ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 3 giờ 2022-07-25T18:57:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-07-25T18:58:04+00:00

  Bài giải

  tổng số thóc cả hai ruộng thu hoạch được là:

  197+353=550(kg)

  đổi 550kg =55 yến

  số gạo của cả hai thửa ruộng là

  55:3×20=1100/3(kg)

  đáp số :1100/3kg gạo

  Bạn cho mình câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2022-07-25T18:58:47+00:00

  Đáp án:

   Đáp số 

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số thóc ở hai thửa ruộng là :

  197+353=550 (kg)
  Đổi  550kg=55 yến

  Số kg gạo thu được từ 2 thửa ruộng là :

  55:3×20=11003 (kg)

         Đáp số 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )