Môn Toán Lớp 5 Một hộp nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 25cm. a) Tính thể tích hộp đó? b) Trong bể đang chứa nước,

Question

Môn Toán Lớp 5 Một hộp nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 25cm.
a) Tính thể tích hộp đó?
b) Trong bể đang chứa nước, mực nước là 18cm sau khi bỏ vào hộp 1 khối kim loại thì mực nước dâng lên là 21cm. Tính thể tích khối kim loại.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 1 năm 2022-03-22T00:04:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T00:05:21+00:00

  a) Thể tích hộp đó là:
  $20×10×25=5 000(cm³)$

  b) Chiều cao của khối kim loại là:
  $21 – 18 = 3 (cm)$

  Thể tích khối kim loại là:
  $20×10×3=600(cm³)$

  0
  2022-03-22T00:06:18+00:00

  a) Thể tích hộp nhựa hình chữ nhật đó là:

         20 x 10 x 25 = 5000 (cm³)

  b) Mực nước tăng lên sau khi bỏ vào hộp 1 khối kim loại là:

        21 – 18 = 3 (cm)

  Thể tích khối kim loại đó là:

       20 x 10 x 3 = 600 (cm³)

                               Đáp số: 600(cm³)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )