Môn Toán Lớp 5 Một khối kim loại hình lập phương cạnh 0,65dm. Mỗi cm3 kim loại cân nặng 8g. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu kg?

Question

Môn Toán Lớp 5 Một khối kim loại hình lập phương cạnh 0,65dm. Mỗi cm3 kim loại cân nặng 8g. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu kg? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 4 ngày 2022-05-09T09:53:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T09:54:49+00:00

  Đáp án:

  Khối kim loại đó nặng: `2,197kg`

  Giải thích các bước giải:

    Đổi: `0,65dm` `=` `6,5cm`

  Thể tích khối kim loại:

    `6,5.6,5.6,5` `=` `2197/8` `=` `274,625` `(dm^3)`

  Khối kim loại đó nặng:

    `274,625.8` `=` `2197` `(g)` `=` `2,197` `(kg)`

  0
  2022-05-09T09:55:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 0,65 dm=6,5 dm

  Thể tích hình lập phương là:

  6,5×6,5×6,5=274,625 (dm3)

  Khối kim loại đó nặng:

  247,625 x 8 = 2197 (g)

  đổi 2197g = 2,197kg

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )