Môn Toán Lớp 5 Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 68m ,chiều dài hơn chiều rộng 16m.Người ta trồng rau tại khu vườn đó,cứ 1m2 thì thu được 2

Question

Môn Toán Lớp 5 Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 68m ,chiều dài hơn chiều rộng 16m.Người ta trồng rau tại khu vườn đó,cứ 1m2 thì thu được 2 kg rau.Hỏi cả khu vườn thu được bao ngiêu kg rau?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 4 tháng 2022-08-23T04:41:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T04:43:40+00:00

  Bài giải:

  Ta có sơ đồ như hình vẽ, từ sơ đồ ta thấy nếu chiều dài bớt đi hiệu thì ta được chiều rộng. Vậy tổng trừ đi hiệu thì được 2 lần chiều rộng.

  Chiều rộng là:

  (68 – 16) : 2 = 26 (m)

  Chiều dài là:

  68 – 26 = 42 (m)

  Diện tích là:

  42 x 26 = 1092 (m²)

  Số rau thu được là:

  1092 x 2 = 2184  (kg)

  Đáp số: 2184 kg rau

  mon-toan-lop-5-mot-khu-vuon-hinh-chu-nhat-co-nua-chu-vi-la-68m-chieu-dai-hon-chieu-rong-16m-nguo

  0
  2022-08-23T04:43:44+00:00

  Gọi chiều dài và chiều rộng của khu vườn lần lượt là a và b (a,b ∈ N*), ta có:

  a-16=b (1) (Vì chiều dài hơn chiều rộng 16m) 

  a+b=68 (2) (Vì nửa chu vi là 68m)

  Thay (1) vào (2) ta được:

  a+a-16=68

  ⇔ 2a=84

  ⇔ a=42

  ⇒ b=42-16=26.

  Vậy chiều dài của khu vườn là 42m, chiều rộng của khu vườn là 26m.

  Diện tích khu vườn là: S=ab=42.26=1092 (m²).

  Vì cứ 1m² thì thu được 2 kg rau nên 1092m² thì thu được số kg rau là:

  1092.2=2184 (kg).

  Đáp số: 2184 (kg rau).

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )