Môn Toán Lớp 5 Một lớp học có 14 học sinh nữ, 18 học sinh nam. A, Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam b. Tính tỉ số phần tră

Question

Môn Toán Lớp 5 Một lớp học có 14 học sinh nữ, 18 học sinh nam.
A, Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam
b. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp
c. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 18 phút 2022-07-21T10:11:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:12:08+00:00

  Số học sinh cả lớp là:

  14+18=32(học sinh)

  a, tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam là:

  14 :18=$\frac{7}{9}$ =$\frac{700}{9}$ %

  b, tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:

  14:32×100%=43,75%

  c, tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp là:

  18:32×100%=56,25%

  0
  2022-07-21T10:12:17+00:00

   Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh nam là :

                   14:18=0,77

                             = 77 %

  Tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và học sinh cả lớp là :

                14 : (14+18)=0,4375=43,75%

  Tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh cả lớp là :

                 18 : (18+14)=0,5625=56,25%

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )