Môn Toán Lớp 5 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 140m, chiều dài 50m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 1,

Question

Môn Toán Lớp 5 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 140m, chiều dài 50m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 1,5 tạ rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 7 ngày 2022-01-10T19:40:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Độ dài chiều rộng mảnh vườn đo là :

  `140:2-50=20(m)`

  Diện tích mảnh vườn đó là :

  `20 × 50 = 1000 (m^2)`

  Trên mảnh vườn trồng được số rau là :

  `(1000 : 100) × 1,5 =15 tạ= 1500kg` (rau)

  Đáp số `1500kg` rau

  0
  2022-01-10T19:42:18+00:00

      BÀI GIẢI:

  Chiều rộng là:

       140: 2 – 50= 20 (m)

  Diện tích thửa ruộng đó là:

      50 . 20 = 1000 ( m2 )

  Người ta thu hoạch được số kg rau là:

     1000 :100 . 1,5= 15 (tạ rau)

           đổi : 15 tạ = 1500kg

                          Đáp số : 1500 kg rau

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )