Môn Toán Lớp 5 Một miếng bìa hình bình hành có chu vi bằng 2 m Nếu bớt chiều dài đi 20 cm thì ta được miếng bìa hình thoi là 12 dm Tìm diện tích Tấm b

Question

Môn Toán Lớp 5 Một miếng bìa hình bình hành có chu vi bằng 2 m Nếu bớt chiều dài đi 20 cm thì ta được miếng bìa hình thoi là 12 dm Tìm diện tích Tấm bìa hình bình hành đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 7 tháng 2022-05-08T11:05:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T11:06:03+00:00

  Mik gửi
  mon-toan-lop-5-mot-mieng-bia-hinh-binh-hanh-co-chu-vi-bang-2-m-neu-bot-chieu-dai-di-20-cm-thi-ta

  0
  2022-05-08T11:06:56+00:00

  `2m = 200 cm`

  Tổng của 2 cạnh ngắn và dài lúc đầu là : 

  `200 : 2 = 100 ( cm ) `

  Tổng của 2 cạnh ngắn và dài lúc sau là : 

  `100 – 20 = 80 ( cm ) `

  Vì hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau nên 80 cm bằng 2 lần cạnh ngắn

  Vậy cạnh ngắn là :

  `80 : 2 = 40 ( cm ) `

  Cạnh dài lúc đầu là : 

  `40 + 20 = 60 ( cm ) `

  Diện tích hình bình hành là : 

  `60 × 40 = 240 ( cm^2 ) `

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )