Môn Toán Lớp 5 một người thợ may 2 ngày ,mỗi ngày 10 giờ được 5 cái áo.hỏi người đó may với năng suất trên,trong 3 ngày,mỗi ngày 8 giờ được mấy cái áo

Question

Môn Toán Lớp 5 một người thợ may 2 ngày ,mỗi ngày 10 giờ được 5 cái áo.hỏi người đó may với năng suất trên,trong 3 ngày,mỗi ngày 8 giờ được mấy cái áo ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 7 tháng 2022-08-20T12:24:03+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T12:26:02+00:00

  $\text{Số giờ để may 1 cái áo là:}$

  $\text{10 : 5 = 2 (giờ)}$

  $\text{Một ngày 8 giờ thì may được số áo là:}$

  $\text{8 : 2 = 4 (cái)}$

  $\text{3 ngày thì may được số áo là:}$

  $\text{4 x 3 = 12 (cái)}$

  $\text{Đáp số : 12 cái}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )