Môn Toán Lớp 5 Một quầy gạo có 1 tấn gạo. Quầy đó bán ngày đầu bán được 2 1/2 tạ gạo. Ngày thứ 2 bán được nhiều hơn ngày đầu 1 3/4. Hỏi sau khi 2 ngày

Question

Môn Toán Lớp 5 Một quầy gạo có 1 tấn gạo. Quầy đó bán ngày đầu bán được 2 1/2 tạ gạo. Ngày thứ 2 bán được nhiều hơn ngày đầu 1 3/4. Hỏi sau khi 2 ngày bán quầy còn lại bao nhiêu kg gạo?
E mìn đang cần gấp lém nìa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 12 tháng 2022-04-08T04:30:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T04:32:21+00:00

  Lời giải:

  Cách 1:

  1 tấn = 10 tạ

  Ngày thứ hai quầy đó bán được số tạ gạo là:

  \(2\dfrac{1}{2} + 1\dfrac{3}{4} = 2 + \dfrac{1}{2} + 1 + \dfrac{3}{4} = 3 + \dfrac{5}{4} = 3\dfrac{5}{4}\) (tạ gạo)

  Cả hai ngày quầy đó bán được số gạo là:

  \(2\dfrac{1}{2} + 3\dfrac{5}{4} = \left( {2 + 3} \right) + \left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{4}} \right) = 5\dfrac{7}{4}\) (tạ gạo)

  Sau hai ngày cửa hàng đó còn lại số gạo là:

  \(10 – 5\dfrac{7}{4} = 3\dfrac{1}{4}\) (tạ gạo)

  Đổi: \(3\dfrac{1}{4} = 3,25\) tạ = \(325\)kg

  Đáp số: $325$kg.

  Cách 2:

  1 tấn = 10 tạ

  Ta có $2\dfrac12=2,5$ và $1\dfrac34=1,75$

  Ngày thứ hai quầy đó bán được số tạ gạo là:

  \(2,5+1, 75=4,25\) (tạ gạo)

  Cả hai ngày quầy đó bán được số gạo là:

  \(2,5+4,25=6,75\) (tạ gạo)

  Sau hai ngày cửa hàng đó còn lại số gạo là:

  \(10 – 6,75=3,25\) (tạ gạo)

                       \(= 325\)kg

  Đáp số: $325$kg.

  0
  2022-04-08T04:32:52+00:00

  Đáp án: 425 kg gạo

  Giải thích các bước giải: Giải

  Đổi : 1 tấn = 10 tạ

  Trong hai ngày quầy đó bán được là :

  2 1/2 + 1 3/4 = 4,25(tạ)

  Đổi : 4,25 tạ = 425 kg

  Đáp số : 425 kg gạo

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )