Môn Toán Lớp 5 Một quyển sách có 182 trang. Hỏi cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang quyển sách đó. Giúp em với. Ai làm được em vote cho 5 sao

Question

Môn Toán Lớp 5 Một quyển sách có 182 trang. Hỏi cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang quyển sách đó.
Giúp em với. Ai làm được em vote cho 5 sao Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 4 tháng 2022-01-13T23:33:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T23:35:10+00:00

  Vì quyển sách dày 182 trang nên tạo thành dãy số liên tiếp từ 1 đến 182

  Ta chia dãy số này thành 3 nhón:Nhóm có 1 chữ số:1đến9

                                                      Nhóm có 2 chữ số:10đến99

                                                      Nhóm có 3 chữ số:100 đến 182

  Từ 1 đến 9 có số chữ số là: [(9-1):1+1]x1=9(chữ số)

  Từ 10 đến 99 có số chữ số là:[(99-10):1+1)x2=180(chữ số)

  Từ 100 đến 182 có số chữ số là:[(182-100):1+1]x3=249(chữ số)

  Để đánh 1 quyển sách dày 189 trang người ta cafn số chữ số để đánh là:9+180+249=438(chữ sô)

  0
  2022-01-13T23:35:52+00:00

  Đáp án: $438$ chữ số

   

  Giải thích các bước giải:

  Từ trang 1 đến trang 9 cần số chữ số để đánh trang là:

               $( 9 – 1 ) : 1 + 1 = 9$ chữ số

  Từ trang 10 đến trang 99 cần số chữ số để đánh trang là:

               $( 99 – 10 + 1 ) × 2 = 180$ chữ số

  Từ trang 100 đến trang 182 cần số chữ số để đánh trang là:

               $( 182 – 100 + 1 ) × 3 = 249$ chữ số

  Tổng chữ số cần dùng là

               $9 + 180 + 24 = 438$ chữ số

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )